MENU
0456

ต.สยาม ยกขบวนเติมยิ้มให้น้องปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

0193 0263 0314 0374 0399 0422 0456 0613

บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จากัด ผู้นาเข้า และจัดจาหน่ายยาง TOYO TIRES, NITTO TIRE และ KUMHO TIRE อย่างเป็นทางการนาทีมผู้บริหารกว่าร้อยชีวิตจัดกิจกรรม “โครงการ ต.สยาม เติมยิ้มให้น้องปีที่ 6” ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริษัท ต.สยาม ได้นายางโตโย, ยางนิตโตะ และยางคึมโฮ มาประยุกต์เป็นสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่น้องๆ ภายในในโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมกว่า 200,000 บาท
นายอภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จากัดกล่าวว่า “โครงการ ต.สยาม เติมยิ้มให้น้อง” ปีนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยทางเราจะเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ ปีนี้ทางบริษัท ต.สยามของเราได้ยกขบวนมาที่โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในตอนแรกที่เราเข้ามาสารวจความต้องการของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนมีสภาพห้องเรียนที่ทรุดโทรมมาก อีกทั้งศาลาที่ให้เด็กๆ และผู้ปกครองนั่งพักผ่อนพังเสียหายเนื่องจากโดนพายุพัด ทางต.สยามจึงได้ทาการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม พร้อมมอบยางโตโย, ยางนิตโตะ และยางคึมโฮ เพื่อสร้างเป็นสนามเด็กเล่นเพื่อการพัฒนาให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รวมทั้งวันนี้ทางผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต.สยามได้มาร่วมทาสีสนามเด็กเล่นที่ประยุกต์จากยางรถยนต์ให้น้องๆ และเด็กๆ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรม “โครงการ ต.สยาม เติมยิ้มให้น้อง” จะมีขึ้นทุกๆ ปีอย่างแน่นอน เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนคือกาลังที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต นายอภิชัยกล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
บริษัท ชาวาว่า จากัด
นางสาวโชติรส ยศราสูงเนิน (อ้อม) Mobile : 086-758-3322 Email : pr@chawawa.fr

Comments are closed.